Ájvonne, a berliminszki menyasszony / REÖK, Szeged
2021.04.12.

„De mi a de?” – kérdezi a szereplők egyike, nem sejtve, hogy az én kérdésemet teszi fel. Biztosan volt valami „de”, ami miatt Herczeg T. Tamás nem az eredeti Yvonne-t, hanem Bodolay (Géza) átiratát vitte színre. Ám e „de” eredője rejtély maradt. URBÁN BALÁZS KRITIKÁJA.

A szegedi REÖK Gombrowicz Yvonne, burgundi hercegnőjét online felületen mutatta be. Pontosabban a Bodolay (Géza) által „Gombrowicz Yvonne-ja után, szabadon” írt Ájvonne, a berliminszki menyasszony című „vidám színművet”. Megítélés kérdése, mit tekintünk ritkán és mit sűrűbben játszott darabnak, de az Yvonne egyike a nálunk legtöbbször színre vitt lengyel abszurd drámáknak, nem is olyan rég például a Maladype Színház mutatott be. 
 
Balóg József, Sebők Maya és Kancsár József az előadásban
Balóg József, Sebők Maya és Kancsár József az előadásban
Az optimista recenzens hajlamos volt azt gondolni, hogy az átiratot markáns, a mű játékhagyományát radikálisan felülíró rendezői koncepció indokolta. Ha lett volna alkalmam előre olvasni Bodolay szövegváltozatát, optimizmusom elpárolgott volna. A szereplők száma és a cselekmény ugyan redukálódott, de főleg azáltal, hogy az átdolgozás a hangsúlytalannak ítélt mellékszálakat és szereplőket elhagyta, néhány esetben pedig szerepösszevonásokat alkalmazott. Ezek közül a legfontosabb a Kamarás és Cirill szerepének összegyúrása, amit a Maladype előadásában is láttunk. Ám míg ott a királyi udvar különös világát ikonikusan leképező figura jött létre, itt a királyi és a hercegi bizalmas alakjának eggyéolvasztása csak azt a lehetőséget támaszthatja alá, hogy a királyi udvarban nincsenek eltérő szándékok, Fülöp herceg – aki itt Jhenő, elnökfőtitkárfi – nem lázad semmi és senki ellen, legfeljebb kissé szeszélyesebben simul a rendszerbe. Ja, és királyság sincs, csak politikusok vannak. 
 
A további részletezés helyett idemásolom a további főszereplők új neveit és titulusait: Lenlukáci elnökfőtitkár; Marilujzi elnökfőtitkárné; Kamarillás, mindenes, udvari politikus; Izza, a legjobb korban és karban lévő aktív mindeneslány. Első hallásra az átdolgozás egésze hasonló törekvéseket mutat: vicces (és kevéssé vicces) kétértelműségek, trendi kifejezések, illetve azok ironizálása, aktuálpolitikai mellékzöngék (helyenként szintén idézőjelben), a szereplők szavajárását jellemző szándékos badarságok keverednek a szövegben. Hogy mindez mennyire szórakoztató, ízlés kérdése, de hogy mit tesz hozzá Gombrowicz drámájához, azt nemigen látom. Szóhasználatában persze „maibb” Bodolay változata, mint Pályi András fordítása, ha nagyon akarom, beleláthatom a szöveg szándékos zagyvaságaiba, a figurák hablatyolásába, a fent említett nevekbe és titulusokba a trendi kortársi nyelvi (és nem nyelvi) jelenségek kritikáját, de ehhez tényleg szükséges némi erőfeszítés részemről. Az előadásban az alkotók humorforrásként kezelik a nyelvhasználatot, de még a nagyon halovány politikai utalásokat is – mintha arra számítanának, hogy a „rendkívüli és meghatalmazott nagykövet” vagy a „tárca nélküli miniszter” említése élénk derültséget vált ki a nézőtéren. És akkor az elnökfőtitkárfi nevére rímelő „hülye nőről” még nem is szóltam... 
 
Jelenetkép
Jelenetkép 
Bodolay a szövegváltozat készítőjeként feltehetően rendezői megrendelést teljesít. Azt is el tudom képzelni, hogy rendezőként egy igazán jó formában lévő Bodolay tudna a szövegből olyan hatásos blődlit kerekíteni, amin jól szórakoznék – más kérdés, mikor láttam utoljára ilyen formában a rendező Bodolayt. Herczeg T. Tamás rendezésében a domináns alkotói törekvésnek az tűnik, hogy a jelenetek egyfelől érdekesnek, furcsának, bizarrnak mutatkozzanak, másfelől viszont feltétlenül mulatságosak legyenek. Míg Bodolay nyelvi patronjai ez utóbbi célt szolgálják, a redukció azt, hogy jól érthető legyen a cselekmény. 
 
A bizarr tónust elsősorban a látványvilág hivatott képviselni, JDS alkotása (nem tudom, kit-mit rejt e három betű). A díszletben tényleg van valami sejtelmes ambivalencia: a zöld-fehér csíkos tapétával borított térből három üvegajtó nyílik. Ezek között egy-egy monitor, amelyeken hol a „királyi” család tagjairól pop art stílusban festett képek láthatók, hol videóbejátszásként a játék eseményei jelennek meg, hol a tapéta csíkjai. Az, hogy a szeszélyesen változó belső tér a szereplők vagy a látványtervező sajátos ízlését képezi-e le, nem világos. A jelmezek végképp zavarba ejtenek. A dominánsan vörös, jórészt kortársi szabású ruhákat viselő, festett arcú, színes parókás szereplőkről minden igyekezetem ellenére sem napjaink groteszk, fenyegető alakjai, hanem a nyolcvanas évek kezdetleges látványvilágú mesefilmjeinek figurái jutnak eszembe. 
 
Nehéz nem arra gondolni, hogy az elmosódott, enyhén komikus hatást keltő látványvilág a hasonlóképp elmosódott rendezői koncepció következménye. Azokra az alapvető kérdésekre, amelyekre minden Yvonne-interpretációnak választ kellene adnia, nem látom a feleletet a játékban. Nem derül ki, hogy mit jelent itt maga az udvar, miért nem mindegy, hogy Fülöp/Jhenő herceg-e vagy elnökfőtitkárfi, hogy lázad-e ő valami ellen egyáltalán, vagy csak hebrencskedik kicsit. S ha ez nem világos, akkor végképp nem az, hogy mihez képest értelmeződik Yvonne/Ájvonne idegensége, hogyan viszonyul ő a közeghez, illetve Jhenőhöz, hogyan válhatna egy lázadás öntudatlan eszközévé. 
 
Sebők Maya és Kancsár József. Fotók: REÖK
Sebők Maya és Kancsár József. Fotók: REÖK
Az sem egyértelmű, hogy az abszurd drámának mint formának meg kellene-e jelennie az előadásban, vagy a színlapnak megfelelően csupán „vidám színművet” látunk. Azzal még nincs probléma, hogy az abszurdhoz hagyományosan köthető játékmóddal kevéssé él Herczeg T. Tamás rendezése. Ám az nem tűnik indokoltnak, hogy miközben a festett arcok és a furcsa látvány távolítják a történéseket a reálszituációktól, addig a szöveg és a színészi gesztusok ezzel ellentétes irányba hatnak. A furcsa kulisszák között ugyanis szinte realista tónusú a színészi játék: a színészek a társalgási drámák tónusában (legfeljebb finom, „színházias” stilizálással) mondanak hol realisztikusan értelmezhető, hol viccesnek szánt mondatokat, amelyekből többé-kevésbé összefüggő jelenetsorok születnek. Néhol élesen eltér ettől a tónustól a játék, ám nem tudni, ennek van-e jelentése, jelentősége. Amikor például a nagynénit alakító Bodnár György képtelenül rossz hangsúlyokat és modorosan affektált hanglejtést használva beszél, nem tudom, hogy ennek mélyebb jelentést kellene-e tulajdonítanom, amely éppen a legkevésbé fontos figurát emelné ki a többiek közül, vagy csak annyi történt, hogy színész és/vagy rendező így kívánta „kitalálni” a keveset szereplő, talán csak dramaturgiai kényszerűségből meghagyott alakot. Furcsa játékok is dúsítják a szituációkat: a szereplők a parókájukon egyensúlyozott párnákkal játszanak, lufit hoznak be, Lenlukácit megmasszírozzák. Az ötletek a jelenetek statikusságát hivatottak oldani, de mivel nem illeszkednek természetesen a játék folyamatába, pótcselekvésnek hatnak.
 
Az értelmezés elmosódottságából, az abszurd-szürreális-reális játékmód arányainak tisztázatlanságából adódóan nehéz helyzetben vannak a színészek. Ha például a két szerep összevonásával keletkezett Kamarillás nem válik ikonikus figurává, miközben semmilyen magyarázat nincs arra, hogy miért bizalmasa ő éppúgy a nála elvben jóval fiatalabb Jhenőnek, mint Lenlukácinak, akkor a szerepet megformáló Balog József nemigen tehet mást, mint hogy kimért gesztusokkal és hanghordozással igyekszik titokzatosnak és jelentékenynek mutatkozni. A többi mellékszereplőnek is leginkább típusok, szerepkontúrok, magatartási attitűdök (vagy modor) eljátszása jut – ezt leginkább meggyőzően Kosztolányi József (Lenlukáci) teszi. 
 
A két főszereplő helyzete még nehezebb. Nekik annyi a feladatuk, hogy valamiféle kívülállás sablonjait színre hozzák. A rövidnadrágot, hosszú piros zoknit viselő Jhenőt játszó Kancsár József festett arcára néha széles mosoly ül ki, s a játék elején hol gyermekien ártatlannak, hol gyermekien amorálisnak tűnik. Idővel azonban beleolvad a közegbe. Az Ájvonne-ként az udvar alakjaitól eltérő zöld ruhát és látványos kopasz parókát hordó Sebők Maya pedig éppúgy a figura torz esetlenségére helyezi a hangsúlyt, mint valamennyi Yvonne-t játszó színésznő, aki nem kapott a figura megjelenítéséhez eredeti gondolatokat a rendezőjétől. Mert ami az erős redukció és az elmosódó értelmezési keretek között megmarad Gombrowicz darabjából, az egy egyszerű történet egy bizarr, ám ismerős világról, amely üzembiztosan elpusztítja a beléje kerülő idegen elemet. Ami viszont minden átírás, új szövegváltozat nélkül, az eredeti darab meghúzásával és tovább nem gondolásával is zökkenőmentesen előállítható lett volna.
 
(Az előadás adatlapja a port.hu-n található.)